KANTOŘI děkují

29.12.2017 09:59

   Protože právě přecházíme z jednoho roku do druhého, sluší se poděkovat těm, s nimiž nám bylo dobře v tom právě končícím, a těšit se na ty, s nimiž se budeme setkávat v tom novém.

   V roce 2017 se folková skupina KANTOŘI potkala při svých vystoupeních nejen s řadou vstřícných pořadatelů, ale zejména s více než 10 tisíci vnímavých posluchačů všech věkových kategorií.

   Senzační atmosférou nás potěšily třeba děti ze ZŠ kpt. Jaroše ve zcela zaplněném sále UFFO v Trutnově. Světýlka jejich mobilů v závěru adventního koncertu se nám dosud mihají před očima jako světlušky, dokládající, že povzdechy "ach, ta dnešní mládež!" jsou naprosto liché.

   Ale stejně tak nás potěšili senioři, kteří se při našich písničkách dokázali odvázat, i když si oni sami, ale i jejich okolí často mysleli, že už toho nejsou schopni.

   Napříč generacemi nás pak vždycky potěší, když se publikum dokáže spolu s námi ponořit do krásy lidových melodií různých národů a při těch českých neváhá zpívat s námi.

   Právě pro tuhle sounáležitost nás bavilo hrát a zpívat ve 47. roce existence skupiny KANTOŘI a bude nás to těšit i v sezóně osmačtyřicáté!

   Takže - děkujeme a těšíme se! Ostatně - právě vaše přízen je náramným palivem pro tu naši káru, kterou už od roku 1970 táhneme.

   Vaši KANTOŘI

Vyhledávání

Kontakt

Kapelník Kantorů: Mgr. JAN FILIP Manager: PhDr. Jindřich Honzík Dr. Jana Deyla 2102
504 01 Nový Bydžov
kapelník ..... +420 732 984 606 manager ..... +420 733 111 363